Hvor mye koster det å jobbe med dere?

Fordi vi alltid ønsker å sette en fastpris på prosjektene våre er det vanskelig å si noe konkret før man har begynt å snakke litt sammen for å avklare alle de bevegelige delene.

Vanlige nettside prosjekter
De vanligste prosjektene våre som inkluderer et forprosjekt, en komplett designprosess og en god utviklingsprosess ligger ofte mellom 100 000,- og 300 000,- ekskl. mva.

Rene forprosjekter
Rene forprosjekter uten design og utvikling av selve nettsiden ligger gjerne på 30 000,- og 100 000,- ekskl. mva. I solide leveranser kan dette gjerne beregnes til 20-30% av det totale budsjettet.

Mindre prosjekter
Mindre og enklere sider, kan ligge mellom 30 000,- og 100 000,- ekskl. mva. Alt avhenger av behovet ditt og kompleksiteten som kreves underveis i prosjektet.


Hvordan fungerer fornøydgarantien?

Vi er trygge på arbeidet vi gjør. Vi har derfor valgt å bygge inn noen milepæler hvor du som kunde kan trekke deg hvis du ikke er fornøyd. Heldigvis har vi ikke hatt kunder som har valgt å benytte seg av denne muligheten. Garantiene varierer også avhengig av hva slags leveranse vi utfører for kunden.

Forprosjektering inkl. workshop
Hvis du etter første workshop ikke føler vi er en god match, står du fritt til å trekke deg fra avtalen uten betaling.

Det er ingen forpliktelse å bruke oss som leverandør etter utført forprosjekt. Innhent gjerne tilbud fra andre basert på prosjektbeskrivelsen vi sammen utarbeider.

Ved design
Hvis vi du ønsker å gå videre med oss på design og utvikling av nettsiden så vil du etter første utkast kunne trekke deg hvis du ikke er fornøyd med retningen det tar, eller hvis du ser at det for er lang avstand mellom hva vi har levert og hva du mener er riktig.

Nettside på en dag eller lignende små prosjekter
Hvis du på slutten av dagen ikke er fornøyd med resultatet kan du velge å trekke deg. Vi skroter da alt som er produsert og du betaler ingenting. Så enkelt.


Hvilke publiseringsløsninger/systemer bruker dere?

Vi tilpasser leveransen basert på det behovet du som kunde har. I de fleste tilfeller benyttes enten WordPress eller Webflow.

Det er mange andre muligheter som også kan være riktige, og vi mener at hva vi foretrekker ikke skal diktere hva vi anbefaler. Det er kundens behov som skal bestemme hva riktig løsning og system er, selv om det betyr at vi må anbefale deg videre til en annen leverandør.


Hva inneholder et forprosjekt?

Forprosjektene tilpasses basert på hva du som kunde trenger, men det er noen punkter som går igjen i nesten hvert eneste forprosjekt:

 • Målsetting
 • Brandbeskrivelse
 • Målgruppe(r)
 • Sidekart
 • Trådskisser (Wireframes)
 • Stilkart for designretning

Punkter som kan inkluderes ved behov:

 • Dyptgående research av målgruppe, konkurrenter og annet
 • Posisjonering og budskap
 • Innholdsstrategi
 • Prototyper
 • Brukertesting

Hvor lang tid tar et komplett prosjekt?

Det varierer stort fra prosjekt til prosjekt og avhenger av kompleksiteten og omfanget.

For å prøve å gi et mer konkret svar, så er de minste prosjektene våre over på noen uker, mens større prosjekter kan strekke seg opp til 4-5 måneder. De vanligste prosjektene med forprosjekt, design og utvikling ligger gjerne omkring 1-3 måneder.